Co je bazální stimulace

Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a jemu známé informace (stimuly) o sobě samém, které pro něj byly základní (bazální).

Cílem bazální stimulace je podpora vývoje těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo výrazně omezenou schopnost vnímání, pohybu a komunikace.

bazalni_stimulace

Péče s prvky bazální stimulace je vysoce individuální, zohledňuje jedinečnost každého člověka, jeho dosavadní zkušenosti a prožitý život. Je aplikována s ohledem na postižení, věk, schopnosti a celkový stav nemocného.

Je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je velmi často používána v ošetřovatelské péči.

Napište nám