Co je DUPV

Doma na DUPV

     Domácí umělá plicní ventilace (DUPV) představuje klasickou UPV (umělá plicní ventilace) v podmínkách domácího prostředí. Je to způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru , který plně nebo částečně zabezpečuje dýchání a to v jeho domácím prostředí. Pokud DUPV není možná, klient je odkázán na celoživotní hospitalizaci v nemDoma na DUPVocničním zařízení.  Prioritou DUPV je zabezpečit Vašemu příbuznému komfort, na který byl zvyklý před onemocněním. Podmínkou, aby byly dosáhnuty pozitiva DUPV, je krok číslo jedna – seznámit klienta a jeho nejbližší o možnosti propuštění do domácího prostředí. Dalším zásadním krokem je edukace (zaškolení) pacienta a samozřejmě i jeho rodinu. Proces obsahuje pravidelné návštěvy rodinných příslušníků, kteří budou o svého blízkého pečovat. Vše je vždy po vzájemné dohodě. Během této doby proběhne teoretické školení, praktický nácvik výměny tracheostomické kanyly, nácvik první pomoci, modelové situace při řešení naléhavých stavů a samozřejmě nácvik každodenní ošetřovatelská péče. Školení probíhá za přítomnosti lékaře a edukační sestry.

Princip fungování přenosného plicního ventilátoru je totožný s fungováním ventilátoru v nemocnici. Největší benefit je jeho rozměr, nízká hmotnost a především volný pohyb v kruhu svých nejbližších.

     DUPV je budoucnost v přítomnosti.

Je vnímána jako naděje pro ty, které onemocnění připravilo o možnost vést plnohodnotný život doma, v kruhu svých blízkých.

DUPV jim tuto šanci alespoň částečně vrací.

Napište nám