O nás

„Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.“

Nestátní zdravotnické zařízení Chronicare poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o tento typ pacientů.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare. Síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), která slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare

  • Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven (v rámci holdingu Chronicare), a tudíž je péče hrazena ze zdravotního systému a je k dispozici všem pojištěncům bez rozdílu ve standardních podmínkách.

  • Jsme síťové zařízení, naleznete nás v Praze, Nymburce, v Brně-Štýřicích a Řečkovicích, nově (v říjnu 2019) bylo otevřeno zařízení Ostrava.

  • Jsme v ČR na špičce poskytovatelů následně intenzivní péče a máme jednu z nejvyšších úspěšností návratu pacientů k plnohodnotnému životu.

Reference

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuji přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala.

Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

Petr Kolář

Barbora Reková (dcera klientky na DUPV)

Opravdu velice děkujeme za péči, podporu a pomoc ve dnech, kdy maminka ležela v nemocnici, a samozřejmě i za pomoc v domácí péči.

Nebýt vašeho týmu, nebyla bych tak šťastná jako v den, kdy jsem mohla mít oba rodiče na svatbě.

Barbora Reková

paní Kováčiková (klientka na DUPV)

Všem těm, kteří se denně snaží ulevit pacientům od bolesti, hlavně však dodávají sílu věřit, že bude líp.

Ráda bych poděkovala zdravotnímu personálu Chronicare Nymburk za trpělivost, obětavost a péči, kterou mi věnovali. Celému týmu pod vedením primáře MUDr. Antona Balucha vřelý dík za všechny, kteří vás potřebovali, potřebují a potřebovat budou. Měli bychom si my všichni uvědomit, že vše je o chování lidí k lidem a lidé, to jsme my. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

Paní Kováčiková

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.