Chronicare

Specialista na následnou intenzivní péči

15

let zkušeností v poskytování intenzivní péče

4

zařízení intenzivní péče v České republice

83

celkový počet lůžek NIP

Jsme zařízení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). NIP navazuje na péči anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) nebo jednotky intenzivní péče (JIP) a slouží těžce nemocným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou nadále závislí na podpoře základních životních funkcí, nejčastěji na umělé plicní ventilaci.

Naší nedílnou součástí je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) pro již spontánně ventilující pacienty s tracheostomií, kteří vyžadují důslednou péči o dýchací cesty a komplexní péči ošetřovatelskou.

Co vás zajímá

  • Přestože jsme nestátní zařízení, veškerá péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient a jeho rodina za služby nic neplatí.
  • Následná intenzivní péče spadá do oboru intenzivní medicíny, nejedná se tedy o dlouhodobou lůžkovou péči (dříve LDN) či rehabilitační péči. Přesto má u nás péče ošetřovatelská své důležité místo.
  • Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré – od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích, a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.
  • Cílem naší péče je maximální zlepšení stavu pacienta tak, aby bylo možné jeho přeložení na standardní lůžko (např. dlouhodobé ošetřovatelské péče) nebo do domácího ošetřování, v ostatních případech pak zajistit důstojný pobyt pacientů na specializovaném pracovišti a v příjemném prostředí.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Milovicích, OstravěBrně.