O nás

„Zajímáme se o Vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.“

Nestátní zdravotnické zařízení CHRONICARE poskytuje NÁSLEDNOU INTENZIVNÍ PÉČI pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o tento typ pacientů.

 

Právě takovým zařízením je CHRONICARE. Síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP), která slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula indikace a aktuální intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech CHRONICARE.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše zařízení mají nejnovější přístroje a materiální vybavení k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální, a především lidský přístup ke klientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare

  • Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven, a tudíž je péče hrazena ze zdravotního systému a je k dispozici všem pojištěncům bez rozdílu ve standardních podmínkách.
  • Jsme síťové zařízení, naleznete nás v Praze, Nymburce a Brně, a další zařízení (např. Ostrava, Brno-Řečkovice) plánujeme.
  • Jsme v ČR na špičce poskytovatelů následně intenzivní péče a máme jednu z nejvyšších úspěšností návratu pacientů k plnohodnotnému životu.

Reference

Pavel a Dagmar Malých (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení.  Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotní a nápomocní řešit situaci naší dcery, kdy každý den ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života. V té době, kdy nám nebyla dávána moc velká naděje na její plné uzdravení, jste právě vy všichni byli i naši velkou oporou při zvládání takto těžké chvíle, jakou dny přelomu roku byly a stejně jako my, jste i vy všichni věřili, že Pavlínka svůj „životní boj“ vyhraje. Hovoříme o dnech, kdy k vám byla přivezena mladá dívka, která téměř nevnímala okolní svět, ležela bezvládná na lůžku, ale dívka, která se ještě několik málo týdnů před koncem roku těšila zdraví, byla plná života, sportovala, studovala a rozdávala lásku kolem sebe.

 

Děkujeme vám všem, lékařům, sestřičkám, ale i ostatnímu personálu, bez něhož by chod takto špičkového zařízení nemohl fungovat, neboť všichni zde odvádějí obrovský kus práce a na pomoc každého z Vás byla dcera po celý měsíc pobytu zde odkázána.

 

Je až neuvěřitelné, co jste za měsíc pobytu naší dcery dokázali, jak profesionální přístup, ale i psychická podpora pacienta a vstřícné jednání pracovníků vedlo k tak markantnímu zlepšení zdravotního stavu dcery. Je před ní ještě obrovská dřina, ještě obrovský kus práce k návratu k plnohodnotnému životu, na něhož byla zvyklá. Přesto se zdá až neuvěřitelné, co jste za cca 30 dní dokázali. Vždyť z bezvládného človíčka, kterého jste přijali, odchází vnímající a komunikativní člověk, člověk, kterému se postupně vrací síla, a který se pomalými krůčky vrací zpět do běžného života.

 

Dovolte nám ještě jednou vyslovit naše srdečné díky, a to nejen za profesionální zdravotní péči, ale i za lidský přístup k pacientům, členům jejich rodiny, neboť nám bylo umožněno trávit u Pavlínky dlouhé hodiny. Přejeme vám všem, celému zařízení, aby i další dny a roky byly v léčbě dalších pacientů právě tak úspěšné, jako byly při léčbě naší dcery, přejeme Vám hodně spokojených pacientů a samé slunečné dny bez velkých životních mráčků.

 

Pavel a Dagmar Malých, Trpišov

 

rodiče Bc. Pavlíny Malé, pacientky ve věku 24 let

 

 

Josef Navrátil (klient)

Dobrý den, rád bych touto cestou moc poděkoval celému zdravotnickému personálu z CHRONICARE NYMBURK.

Díky jejich přístupu, péči,píli a trpělivosti, i vlastní snahou, jsem se dostal do domácí péče. Sestřičky jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni, jednají s pacientem empaticky a v klidu, přenášejí dobrou náladu a pohodu na ostatní pacienty. Jejich práce jde od srdce a pro dobré slovo nejdou daleko.

Pan primář a lékaři jsou na vysoké odborné úrovni a dělají vše pro to, aby se pacient léčil co nejlépe, aby se co nejdřív dostal domů a bez větších obtíží, což mohu doložit sám na sobě. A za to jim patří velké díky.

Lékaři a sestřičky, ve vzájemné symbióze, tvoří celek, který je nedílnou součástí našich lidských životů. V jejich péči i následně dostávají pacienty další šanci na život. A já jim za tu šanci za sebe i za mou rodinu velice děkuji.

S pozdravem od srdce Navrátil Josef

Petr Kolář (syn klienta)

Dovolte, abych vám a všem vašim spolupracovníkům poděkoval za péči, kterou jste poskytovali mému otci. Velice oceňuj i přístup, který jste zaujali i k mé matce, která otce po celou dobu jeho hospitalizace téměř denně navštěvovala. Vaše profesionální a přitom hluboce lidské chování by mohlo být vzorem pro mnohá jiná zdravotní zařízení.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce a Brně.