Zdravotní pojišťovny

Seznam zdravotních pojišťoven, se kterými máme uzavřenou smlouvu v rámci jednotlivých poboček Chronicare

 

Chronicare s.r.o. – Nymburk

Máme smlouvy s: 111, 201, 205, 207, 209, 211

Nemáme smlouvy s: 213

 

Chronicare Mund – Brno

Máme smlouvy s: 111, 211, 201, 205

Nemáme: 213, 207, 209

 

Chronicare Nord – Ostrava

Máme smlouvy s: 111, 211

Nemáme: 205, 213,  207, 209, 201 

 

Praha – VZ

Máme smlouvy se všemi: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.